Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

Včelnice Libáň v lednu
Včelnice Orel v lednu
Včelařský pátek - přednáška

Vzdělávací akce (dle NV 53/2023 Sb.)


Informace o seminářích

– semináře jsou dva samostatné celky

– přihlášení účastníci mají hrazen seminář a oběd při semináři

– v případě účasti na obou seminářích si může účastník (v případě že dostal pozvánku na oba semináře) zajistit ubytování ze soboty na neděli, které má také hrazené

– v ostatních případech si účastníci ubytování hradí –  420,– Kč osoba/noc (ubytování pouze v případě, že bude volná kapacita) nutno dopředu zajistit

– dále v případě zájmu nabízíme snídani  90,– Kč, kterou si musíte dopředu objednat

Přednášené téma

Datum semináře pro přednášející Program semináře pro přednášející
Nemoci, škůdci a zdraví včel Kontakt na přednášející
Včelí pastva Kontakt na přednášející
Zootechnika včelstev Kontakt na přednášející
Chov matek a plemenářská práce Kontakt na přednášející
Získávání, zpracování a využití včelích produktů Kontakt na přednášející
Racionalizace ve včelařství Kontakt na přednášející

Postup

Při organizaci vzdělávací činnosti  je nutno postupovat dle Směrnice SOUV-VVC, o.p.s. pro organizační zabezpečení vzdělávací činnosti, ze dne 1. 3. 2023 platné od 1. 1. 2023. 

  1. Organizátor vzdělávací akce registruje vzdělávací akci pomocí Elektronického rezervačního systému (NV 53/2023 Sb.).
  2. SOUV-VVC, o.p.s. zašle přednášejícímu e-mailem dohodu o provedení vzdělávací akce označené číslem, které je uvedeno i na prezenční listině.
  3. Přednášející zašle potvrzenou dohodu o vzdělávací akci spolu s prezenční listinou (vše v originále) do 15 dnů po uskutečnění vzdělávací akce na adresu SOUV-VVC, o.p.s. Pokud vrácené prezenční listiny nebudou odpovídat předepsanému a zaslanému originálu nebude odměna za přednášku proplacena.

Upozornění:

prezenční listina musí obsahovat vyplněnou osnovu, podpisy účastníků na začátku i na konci akce, vyplněné registrační číslo chovatele včel a podpis přednášejícího.