Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
budova_školy
Matka se svitou
Včela na květu

Vzdělávací akce (dle NV 148/2019 Sb.)


Přednášené téma
Nemoci, škůdci a zdraví včel Kontakt na přednášející
Včelí pastva Kontakt na přednášející
Zootechnika včelstev Kontakt na přednášející
Chov matek a plemenářská práce Kontakt na přednášející
Získávání, zpracování a využití včelích produktů Kontakt na přednášející
Racionalizace ve včelařství Kontakt na přednášející

Postup

Při organizaci vzdělávací činnosti  je nutno postupovat dle Směrnice SOUV-VVC, o.p.s. pro organizační zabezpečení vzdělávací činnosti, ze dne 9. 7. 2019 platné od 1. 8. 2019. 

  1. Organizátor vzdělávací akce registruje vzdělávací akci pomocí Elektronického rezervačního systému (NV 148/2019 Sb.).
  2. SOUV-VVC, o.p.s. zašle přednášejícímu e-mailem dohodu o provedení vzdělávací akce označené číslem, které je uvedeno i na prezenční listině.
  3. Přednášející zašle potvrzenou dohodu o vzdělávací akci spolu s prezenční listinou (vše v originále) do 15 dnů po uskutečnění vzdělávací akce na adresu SOUV-VVC, o.p.s. Pokud vrácené prezenční listiny nebudou odpovídat předepsanému a zaslanému originálu nebude odměna za přednášku proplacena.

Upozornění:

prezenční listina musí obsahovat vyplněnou osnovu, podpisy účastníků na začátku i na konci akce, vyplněné registrační číslo chovatele včel a podpis přednášejícího.