Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 pro učební obor 41-51-H/02 Včelař (dálková forma) budou zveřejněny v průběhu měsíce prosince 2021.