Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

LŠMV 2020
Závěrečné zkoušky-praktická část
Matka se svitou
Odborný výcvik-medobraní

Informace o studiu

Během více než 70 let výuka včelařství na našem zařízení prošla řadou změn.

V současné době vyučujeme obor 41-51-H/02 Včelař a pro tento obor nabízíme následující formy výuky:

  • denní tříleté studium – určeno převážně pro absolventy ZŠ
  • dálkové tříleté studium – určeno pro všechny zájemce

Dálkové studium probíhá formou konzultací v době víkendů 1x za měsíc + blokové cvičení (odborný výcvik).