Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Rekvalifikační kurz

Pro koho je kurz určen: pro všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit s chovem včel

Rámcový obsah kurzu:

  • Posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů
  • Praktické léčení včelstev
  • Vedení včelařské evidence
  • Údržba včelařských zařízení a dalšího vybavení
  • Péče o včelstvo v průběhu celého včelařského roku
  • Rozmnožování včelstev
  • Doprava a usazování úlů do vhodných lokalit

Doba konání kurzu: březen – květen 2022, zkouška v květnu 2022

Přijímaní přihlášek: do 18. 2. 2022

Rozsah kurzu: 270 hod.

Průběh: dle rozvrhu, který bude vyvěšen (konzultace probíhají v průběhu pracovního týdne)

Ubytování a stravování: pro zájemce lze zajistit ve vlastních zařízeních (není v ceně kurzu)

Zakončení: v případě zájmu lze složit zkoušku z profesní kvalifikace Chovatel včel

Cena kurzu: 27 200,-Kč*

Cena za zkoušku: 3 820,-Kč*

*může hradit příslušný pracovní úřad

Přihláška k rekvalifikaci