Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Školní rok 2020/2021

POKYN ŘEDITELE KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

POKYN ŘEDITELE KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - dílčí části zkoušky a pořadí

Termíny konzultací ve školním roce 2020/2021

 

 

I. ročníky + II. A

II. B + III. ročníky

I. pololetí

1. konzultace 5.– 6. 9. 2020 12.–13. 9. 2020

2. konzultace

3.– 4. 10. 2020 10. – 11. 10. 2020
3. konzultace 7.– 8. 11. 2020 14.– 15. 11. 2020
4. konzultace 5.– 6. 12. 2020 12. – 13. 12. 2020
5. konzultace 9.- 10.1. 2021 16.– 17. 1. 2021

II. pololetí

6. konzultace 6.-7. 2. 2021 13.- 14. 2. 2021
7. konzultace 6.- 7. 3. 2021 13.- 14. 3. 2021
8. konzultace 10.- 11. 4. 2021 17.- 18. 4. 2021
9. konzultace 1.-2.5. 2021 8.- 9. 5. 2021

Termíny závěrečných zkoušek

Náhradní termíny školní rok 2019/2020:

  • písemná 7. 9. 2020
  • praktická 14. 9. 2020
  • ústní 22. 9. 2020