Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Školní rok 2019/2020

Termíny závěrečných zkoušek

Náhradní termíny pro školní rok 2018/2019:

  • červnové termíny: shodné s termíny pro školní rok 2019/2020

Na náhradní termíny zkoušky je nutno se písemně přihlásit. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky (§ 5, odst.2 vyhlášky 47/2005 Sb.).

Řádné termíny pro školní rok 2019/2020:

III.A III.B III.C
  písemná závěrečná zkouška 6. 6. 2020 (so) – 8:00 6. 6. 2020 (so) – 8:00 5. 6. 2020 (pá) – 13:00
  praktická závěrečná zkouška 1. sk. 2. sk. 1. sk. 2. sk. 1. sk. 2. sk.
9. 6. 2020 10. 6. 2020 11. 6. 2020 12. 6. 2020 15. 6. 2020 16. 6. 2020
7:00 hod.
  ústní závěrečná zkouška 24. 6. 2020 (st) 25. 6. 2020 (čt) 26. 6. 2020 (pá)
7:30 hod.
 předávání dokumentů 28. 6. 2020 (ne) 28. 6. 2020 (ne) 28. 6. 2020 (ne)
Poznámka:
  • rozdělení do skupin na praktickou závěrečnou zkoušku  – klikněte na příslušnou třídu

Termíny blokových cvičení

I. A I. B
I. A/1 I. A/2 I. A/3 I. B/1 I. B/2 I. B/3
27.-29.5.2020 1.-3.6.2020 17.-19.6.2020 27.-29.5.2020 1.-3.6.2020 17.-19.6.2020

Pozn.: seznamy žáků jsou přístupné po rozkliknutí příslušné třídy

II. A II. B II. C
II.A/1 II.A/2 II.A/3 II.B/1 II.B/2 II.B/3 II.C/1 II.C/2 II.C/3
1.11.2019 29.11.2019 3.1.2020 31.1.2020 6.3.2020 3.4.2020 8.11.2019 6.12.2019 10.1.2020
4.-5.6.20 22.-23.6.20 26.-27.6.20 22.-23.6.20 24.-25.6.20 29.-30.6.20 24.-25.6.20 26.-27.6.20 29.-30.6.20

Pozn.: po rozdělení budou seznamy s žáky přístupné po rozklinutí příslušné třídy

Termíny konzultací

I. termín

II. termín

I. A I. B II. A II. B II. C III. A III. B III. C
II. pololetí
1. – 2. 2. 2020 8. – 9. 2. 2020
7. – 8. 3. 2020 14. – 15. 3. 2020
4. – 5. 4. 2020 18. – 19. 4. 2020
2. – 3. 5. 2020 16. – 17. 5. 2020

Pro III. ročníky budou povinné i některé včelařské pátky – vždy před konzultací.

Pro II. ročníky bude povinný i jeden pátek – viz blokové cvičení.


Rozdělení III. ročníků na skupiny OV v průběhu roku:

III. A

III. B

III. C

Rozvrhy všech ročníků

I. A I. B II. A II. B II. C III. A III. B III. C
II. pololetí
VI. konzultace 31.1. – 2. 2. 2020 7. – 9. 2. 2020
VII. konzultace 6. – 8. 3. 2020 13. – 15. 3. 2020
VIII. konzultace 3.-  5. 4. 2020 18. – 19. 4. 2020
IX. konzultace 2. – 3. 5. 2020 15. – 17. 5. 2020