Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

LŠMV 2020
Závěrečné zkoušky-praktická část
Matka se svitou
Odborný výcvik-medobraní

Organizační pokyny

Upozornění: Služba na ubytování při pátečních praxích je ve čtvrtek od 19:00 do 20:00 hodin. 

Organizační pokyny pro ubytování a stravování:

  • ubytování je hrazeno na půl roku dopředu – převodem na účet; po zaplacení je ubytování zajištěno, není třeba se přihlašovat na jednotlivé konzultace
  • služba na ubytování v pátek 17:00 – 21:00 hod., sobota 6:00 – 7:30  hod. kontakt: bezouska@souvnasavrky.cz; tel.: +420 469 677 427, +420 771 240 580
  • stravování je nutno přihlásit nejpozději do pátku do 10:00 hod. před následujícím soustředěním (stravu si objednávejte prostřednictvím Rezervace stravy)
  • čas vydávání stravy pro jednotlivé ročníky je na informační tabuli – nutno dodržovat!
  • v případě zpoždění kontaktujte: mikesova@souvnasavrky.cz, tel.: +420 469 677 128, +420 731 716 352
  • klíč od pokoje a čip od vchodu odevzdávejte v neděli po poslední vyučovací hodině – Pravidla pro používání elektronických čipů

Organizační pokyny pro výuku:

  • výuka probíhá podle předem stanovených rozvrhů; rozvrhy jsou zveřejňovány na sdíleném úložišti školy (každá třída má  přístup) a vyvěšeny v budově školy (před kanceláří) současně s rozmístěním do učeben; snídaně jsou podávány 1/2 hodiny před zahájením výuky – na výuku je nutno přicházet včas!
  • odborný výcvik probíhá podle předem stanovených rozvrhů.

Seznam potravinových alergenů

Potravinové alergeny