Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Nástavbový kurz

 1. Online přednáška-Miroslav Sedláček

  22 října @ 17:00 - 20:00
 2. Včelařský pátek – prezenčně

  12 listopadu @ 16:00 - 20:00
 3. Kurz Včelaření od A do Z

  22 listopadu @ 8:00 - 24 listopadu @ 16:00
 4. Online přednáška-Miroslav Sedláček

  26 listopadu @ 18:00 - 21:00
 5. Včelařský pátek – prezenčně

  10 prosince @ 16:00 - 20:00
Pastva pro včely

Nástavbový kurz "Včelaření, životní prostřední a změna klimatu:

Cílem kurzu je prohloubení znalostí absolventů SOUV-VVC, o.p.s. v oblasti šetrného hospodaření v krajině, principů vytváření kvalitního životního prostředí a zvýšení znalostí o adaptaci na změnu klimatu. Na teoretické přednášky budou navazovat exkurze a praktický výcvik.

Znalosti účastníků kurzu budou rozšířeny v těchto oblastech:

 • ekologie (vztah člověka a prostředí, ekologie včely medonosné a ostatních opylovatelů, ochrana přírody),
 • včela a krajina (typy krajiny, krajina pro včelu, zemědělství v krajině, voda v krajině),
 • zahradnictví (včela a ovocnářství, sadovnictví a květinářství),
 • lesnictví (včela a les, typologie lesa, ekologie lesa, adaptace na změnu klimatu),
 • ekonomika versus ekologie (finanční nástroje obnovy funkční a pestré krajiny a projektů boje proti suchu).

Během exkurzí budou navštíveny přírodní a permakulturní zahrady, ekologicky hospodařící farmy, školky pro pěstování lesnických dřevin, ovocné sady s nektarodárnými biopásy a projekty obnovy a revitalizace mokřadů.