Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Nástavbový kurz

 1. Kurz pro začínajícího včelaře žádajícího o krajskou dotaci

  12 srpna @ 8:00 - 17:00
 2. Letní škola mladých včelařů

  23 srpna @ 13:00 - 28 srpna @ 11:00
 3. Seminář pro vedoucí VKM

  19 září @ 12:00 - 20 září @ 12:00
 4. Racionalizace ve včelařství

  31 října
 5. Včelí pastva

  1 listopadu
Pastva pro včely

Nástavbový kurz "Včelaření, životní prostřední a změna klimatu:

Cílem kurzu je prohloubení znalostí absolventů SOUV-VVC, o.p.s. v oblasti šetrného hospodaření v krajině, principů vytváření kvalitního životního prostředí a zvýšení znalostí o adaptaci na změnu klimatu. Na teoretické přednášky budou navazovat exkurze a praktický výcvik.

Znalosti účastníků kurzu budou rozšířeny v těchto oblastech:

 • ekologie (vztah člověka a prostředí, ekologie včely medonosné a ostatních opylovatelů, ochrana přírody),
 • včela a krajina (typy krajiny, krajina pro včelu, zemědělství v krajině, voda v krajině),
 • zahradnictví (včela a ovocnářství, sadovnictví a květinářství),
 • lesnictví (včela a les, typologie lesa, ekologie lesa, adaptace na změnu klimatu),
 • ekonomika versus ekologie (finanční nástroje obnovy funkční a pestré krajiny a projektů boje proti suchu).

Během exkurzí budou navštíveny přírodní a permakulturní zahrady, ekologicky hospodařící farmy, školky pro pěstování lesnických dřevin, ovocné sady s nektarodárnými biopásy a projekty obnovy a revitalizace mokřadů.