Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Kurzy, exkurze, přednášky, semináře

Online přednášky

Z důvodu nouzového stavu, kdy není možné pořádat přednášky a semináře prezenční formou, Vám nabízíme rezervaci na online přenos přednášek.

Kurz Včelaření od A do Z

Kurz Včelaření od A do Z

Čtyřdenní kurz pro začínající včelaře, který obsahuje teoretickou i praktickou (dílna, včelnice) část.

Včelařský pátek - přednáška

Včelařské pátky

Každoročně pořádáme soubor přednášek v období říjen – březen.

Pastva pro včely

Nástavbový kurz "Včelaření, životní prostředí a změna klimatu"

Cílem kurzu je prohloubení znalostí absolventů SOUV-VVC, o.p.s. v oblasti šetrného hospodaření v krajině, principů vytváření kvalitního životního prostředí a zvýšení znalostí o adaptaci na změnu klimatu.

Exkurze s přednáškou

Exkurze

Pro zájemce nabízíme exkurze do našeho zařízení. Můžeme Vám nabídnout program, zahrnující prohlídku výukových prostor školy (včetně medárny, voskárny, včelnic, včelařského arboreta, atd.) s odborným výkladem (případně přednášku na předem dohodnuté téma). Můžeme zajistit i stravování v naší jídelně a nákup v naší prodejně.

Bližší informace a volné termíny Vám sdělí pan Lojda – lojda@souvnasavrky.cz, tel. +420 469 677 427, +420 604 414 928

Cena za exkurzi ⇒ 1 000,– Kč (v případě, že si organizace požádá o přednášku podle nařízení vlády NV 148/2019 Sb. a zaplatí z toho mzdu lektora)

Cena za exkurzi ⇒ 2 500,– Kč  pro všechny ostatní

Chov matek

Kurz Chov matek

Pravidelně pořádáme jednodenní kurz chovu matek (teoretická + praktická část). Bližší informace jsou uvedeny při jednotlivých kurzech.

Kurz pro začínající včelaře

Kurz pro začínající včelaře žádající o krajskou dotaci

Kurz obsahuje základní znalosti v oboru včelařství. Absolvování kurzu požaduje Krajský úřad Pardubice v rámci dotací pro začínající včelaře.