Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Sledujte společné úložiště s informacemi

Dnes proběhla aktualizace informací na společném disku. Věnujte pozornost nově přidaným souborům.

Všichni neklasifikovaní za I. pololetí spojte se s vyučujícím konkrétního předmětu a domluvte se! Termín do konce dubna 2020!

Bez komentářů.