Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Sledujte informace na sdíleném úložišti

Upozornění pro ty, kteří nemají doplněnou klasifikaci z I. pololetí:

Na společném úložišti je seznam žáků podle tříd s uvedeným výčtem předmětů, kde ještě stále chybí hodnocení z I. pololetí. Spojte se s příslušnými vyučujícími a situaci vyřešte.

Bez komentářů.