Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Pro III. A a III. B

Při odborném výcviku – řez dřevin – budete pracovat venku. Přizpůsobte oblečení.

Bez komentářů.