Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Seminář pro vedoucí VKM

Zveme Vás na následující podzimní semináře pro vedoucí VKM

Semináře pro vedoucí VKM se konají v areálu SOUV-VVC, o.p.s.