Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Seminář pro vedoucí VKM

Ve dnech 18. – 19. 1. 2020 se uskutečnil již tradiční seminář pro vedoucí kroužků. Seminář, jehož se účastnilo 52 vedoucích včelařských kroužků mládeže, se uskutečnil v prostorách SOUV-VVC, o.p.s.

Přednášející prezentovali účastníkům přednášky na tato témata:

  • Bc. Michal Počuch – Producenti medovice
  • Mgr. Jarmila Machová – Aktuální informace z oblasti práce z mládeží
  • Bc. Zdeněk Forman – CIS –modul pro vedoucí VKM
  • Planta Naturalis – Květnaté louky
  • Český červený kříž Chrudim – První pomoc
  • Tomáš Doležán – Referentské zkoušky
  • Bc. Veronika Šebková – Praktické náměty pro činnost s dětmi ve VKM
  • MVDr. Zdeněk Klíma – Nemoci včel