Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Seminář pro vedoucí VKM

Praktický seminář Historie včelařství 2. 3. 2022

ZRUŠENO - Seminář pro vedoucí VKM 29. - 30. 1. 2022

Program

29. 01. – sobota

7:00 – 7:45      Snídaně

8:00 – 8:15      Zahájení, organizační záležitosti

8:15 – 8:30      p. Z. Solničková (SOUV) – administrativní záležitosti

8:30 – 10:30    Mgr. M. Jindrová – Včelí jed, apiterapie

10:45 – 11:45   Mgr. M.  Jindrová – Medové snídaně – praktické ukázky činnosti

11:45 – 12:45  Oběd

13:00 – 13:30  Mgr. J. Machová –  Svazová činnost v oblasti mládeže (online)

13:45 – 15:45  př. M. Paleček – Racionalizace ve včelařství

15:45 – 16:00  přestávka

16:00 – 18:00  Mgr. K. Blatníková – Prakt. ukázky a návody na práci s dětmi ve VKM

18:00 – 18:45   večeře

18:45 – 19:45   Tomáš DoležánŠkolení odborné způsobilosti řidičů

19:45 – 20:45  Výměna zkušeností vedoucích VKM

18:45 – 20:15 Porada s organizátory OK ZV


30. 01. – neděle

7:00 – 7:45      Snídaně

8:00 – 11:00    MVDr. J. Krabec – Nemoci a léčení včel + dopl. léčba využ. ve VKM

11:00                ukončení semináře a oběd             

Semináře pro vedoucí VKM obrazem