Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

LŠMV 2020
Závěrečné zkoušky-praktická část
Matka se svitou
Odborný výcvik-medobraní

Postup u žádostí o dotaci za vedení VKM

Postup u žádostí o dotaci za vedení VKM dle NV 148/2019 Sb.

Vytiskněte Požadavek na zajištění vedení  VKM, vyplňte a odešlete na SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky do 15. 5. 2023 přechodného dotačního období včetně jmenného seznamu dětí a dokladu podle čl. I odst. 3 Směrnice SOUV-VVC, z 1. 8. 2022 platné od 1. 8. 2022.

Na základě přijatého Požadavku na zajištění vedení VKM Vám zašle SOUV – VVC (paní Solničková) Dohodu o provedení vzdělávací akce (1x na minimálně 20 hodin).

Dohodu potvrdit od zřizovatele a odeslat vyplněné zpět včetně Prezenčních listin a Soupisky konaných schůzek  do 15. 7. 2023 přechodného dotačního období.

Prezenční listina:

 • Na každé listině musí být dva podpisy dítěte (na začátku a na konci schůzky), přítomnost nejméně 5 členů VKM a podpis vedoucího.
 • Pro malé děti lze prezenční listinu předepsat a děti se pouze podepíší.
 • K vyplacení dotace je zapotřebí uskutečnit minimálně! 20 hodin výuky.
 • 1 hodina = 60 minut čistého času, bez přestávky.
 • Témata přednášek (7 témat) musí být dle přílohy 1.  části B NV č. 148/2019
 • Témata si vyberte dle vlastního uvážení, mohou se opakovat. Seznam témat viz. níže.
 • Do výuky s předepsanými tématy nelze započítávat přípravy na soutěže, schůze ZO ČSV, přátelská posezení atd.
 • Na prezenční listině musí být přesná adresa místa konání schůzky.
 • Používat formulář – tiskopis prezenční listiny v originále.

Schválení dotace je podmíněno každoročním vyplněním Evidenčního listu VKM a zasláním 1 originálu do 28. února 2023 na SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky.

Evidenci zajišťuje p. Zdenka Solničková.

7 témat vzdělávání včelařského kroužku pro děti a mládež

 • Nemoci, škůdci a zdraví včel
 • Včelí pastva
 • Zootechnika včelstev, včetně plemenářské práce
 • Získávání, zpracování a využití včelích produktů
 • Racionalizace včelaření
 • Biologie včely medonosné
 • Historie a současnost včelaření

Formuláře – viz Dokumenty