Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

LŠMV 2020
Závěrečné zkoušky-praktická část
Matka se svitou
Odborný výcvik-medobraní

Informace pro vedoucí VKM

Podmínky, které musí splnit vedoucí VKM pokud žádá o dotaci podle nařízení vlády č. 148/2019 Sb.

Kroky:

  1. Evidenční list VKM (originál) zaslat v přechodném dotačním období do 28. února 2023 na SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky.
  2. Do 15. května 2023 přechodného dotačního období zaslat „Požadavek na zajištění vzdělávací akce pro VKM“ + jmenný seznam členů + doklad podle čl. I odst. 3 Směrnice na adresu SOUV – VVC, o.p.s.
  3. Do 15. července 2023 přechodného dotačního období zaslat potvrzenou dohodu, kterou obdržíte po zaslání „Požadavku na zajištění“ + prezenční listiny + soupisku konaných schůzek na adresu SOUV–VVC, o.p.s.

Prezenční listina:

  1. Na každé listině musí být dva podpisy nejméně 5 členů VKM (na začátku a na konci schůzky).
  2. Pokud se členové kroužku teprve učí psát, lze prezenční listinu předepsat a děti se jen podepisují.
  3. K vyplacení dotace je třeba nejméně 20 hodin, prezenční listiny mohou být odevzdány samozřejmě i na víc než minimální stanovený počet hodin.
  4. 1 hodina = 60 minut, přestávky se do této doby nezapočítávají (poskytovatel dotace neakceptuje vyučovací hodinu, tj. 45 minut/.
  5. Témata přednášek musí být přesně podle přílohy č. 1 písmene B, NV č. 148/2019
  6. Jako témata přednášek se neuznávají přípravy na soutěže, akce neziskového sektoru, schůze ZO ČSV, přátelská posezení, opékání špekáčků, apod.
  7. Na prezenční listině musí být přesná adresa místa, na kterém se schůzka konala.
Název Velikost souboru
Směrnice pro dotaci VKM 1105 kB
Dodatek č. 1 ke Směrnici pro dotaci 111 kB
Jmenný seznam členů VKM 416 kB
Evidenční list VKM+Souhlas GDPR 18 kB