Vzdělávací skládačky

Již několik let za podpory Pardubického kraje vydáváme vzdělávací skládačky, které jednoduchou formou propagují včely a včelařství. Skládanky lze získat při akcích pořádaných naším zařízením.

Včela jako součást zdravého životního stylu

Včela jako součást biodiverzity

Včela na poli

Včela v lese