Včelařský bulletin

Od roku 2009 vydáváme bulletin Včelařské arboretum za podpory Pardubického kraje. Jednotlivá tištěná čísla je možno u nás získat v průběhu akcí (semináře, přednášky, kurzy, školení). V elektronické podobě do nich můžete nahlédnout níže.

č. 1,   č.2,   č.3,   č.4,   č.5,   č.6,   č.7,   č.8,   č.9,   č.10,  č.11,   č.12,   č.13