Informace o studiu

Během více než 65 let výuka včelařství na našem zařízení prošla řadou změn.

V současné době vyučujeme obor 41-51-H/02 Včelař a pro tento obor nabízíme následující formy výuky:

1. denní tříleté studium - určeno převážně pro absolventy ZŠ

2. dálkové tříleté studium - určeno pro všechny zájemce

Dálkové studium probíhá formou konzultací v době víkendů - 1 x za měsíc + blokové cvičení (odborný výcvik).

 

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny v průběhu měsíce prosinec 2019.