vyučované předměty

Vyučovaný předmět Časová dotace v jednotlivých ročnících
I. ročník 2. ročník 3. ročník
Biologie rostlin 10 10  
Biologie včely medonosné 10 10  
Ekonomika a marketing chovu včel 10 10 10
Chov matek   10 10
Informační a komunikační technologie 10 10 10
Nemoci a škůdci včel   10 10
Stavby a zařízení včelnic 10 10  
Včelaření ve velkoprovozech      
Včelařství      
Včelí pastva      
Včelí produkty      
Využití včelích produktů      
Základy přírodních věd