termíny závěrečných zkoušek

Náhradní termíny pro školní rok 2018/2019:

zářijové termíny:

písemná závěrečná zkouška: 3.9.2019

praktická závěrečná zkouška: 9.9.2019

ústní závěrečná zkouška: 18.9.2019

červnové termíny: shodné s termíny pro školní rok 2019/2020

Na náhradní termíny zkoušky je nutno se písemně přihlásit. Oznámení musí být doručeno řediteli školy  nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky (§ 5, odst.2 vyhlášky 47/2005 Sb.)

 

Řádné termíny pro školní rok 2019/2020:

  III.A III.B III.C
  písemná závěrečná zkouška 6.6.2020(so) 6.6.2020 (so) 5.6.2020pá)
  praktická závěrečná zkouška 1. sk. 2. sk. 1.sk. 2. sk. 1.sk. 2.sk.
           
  ústní závěrečná žkouška      
 předávání dokumentů 28.6. (ne) 28.6.(ne) 28.6. (ne)