termíny konzultací

I. termín II. termín
I.A I.B II.A II.B II.C III.A III.B III.C
I. pololetí
7. - 8. 9. 2019 14. - 15. 9. 2019
5. - 6. 10. 2019 12. - 13. 10. 2019
2. - 3. 11. 2019 9. - 10. 11. 2019
30.11 - 1. 12. 2019 7. - 8. 12. 2019
4. - 5. 1. 2020 11.-12.1.2020
II. pololetí
1. - 2. 2. 2020 8. - 9. 2. 2020
7. - 8. 3. 2020 14. - 15. 3. 2020
4-  5. 4. 2020 18. - 19. 4. 2020
2. - 3. 5. 2020 16. - 17. 5. 2020

Pro III. ročníky budou povinné i některé včelařské pátky - vždy před konzultací.

Pro II. ročníky bude povinný i jeden pátek - viz blokové cvičení

 

Rozdělení III. ročníků na skupiny OV v průběhu roku:

III.A

III.B

III.C