organizační pokyny

V průběhu měsíce srpna obdrží žáci I. ročníků emailem informace a pokyny k zahájení studia a informace ohledně úhrad dle uzavřené smlouvy.