organizační pokyny

Upozornění: Služba na ubytování při pátečních praxích je ve čtvrtek od 19.00 do 20.00 hodin.

Organizační pokyny pro ubytování a stravování:

  • ubytování je hrazeno na půl roku dopředu - převodem na účet; po zaplacení je ubytování zajištěno, není třeba se přihlašovat na jednotlivé konzultace
  • služba na ubytování v pátek 17.00 - 21.00 hod., sobota 6.00 - 7.30  hod. kontakt: mikes@souvnasavrky.cz; tel. 469677427, 603978380
  • stravování je nutno přihlašet nejpozději do pátku do 10.00 hod. před následujícím soustředěním ( stravu si objednávejte prostřednictvím rezervačního systému - viz odrážka stravování); 
  • čas vydávání stravy pro jednotlivé ročníky je na informační tabuli - nutno dodržovat!
  • v případě zpoždění kontaktujte: mikesova@souvnasavrky.cz, tel. 469 677 128, 731 716 352
  • klíč od pokoje a čip od vchodu odevzdávejte v neděli po poslední vyučovací hodině - Pravidla pro používání elektronických čipů

Organizační pokyny pro výuku:

  • výuka probíhá podle předem stanovených rozvrhů; rozvrhy jsou zveřejňovány na stránkách školy a vyvěšeny v budově školy (před kanceláří) současně s rozmístěním do učeben; snídaně jsou podávány 1/2 hodiny před zahájením výuky - na výuku je nutno přicházet včas!
  • odborný výcvik probíhá podle předem stanovených rozvrhů; na stránkách školy v odrážce VZKAZY PRO STUDENTY jsou potřebné informace, např. potřebné oblečení, pomůcky atd vždy týden před termínem odborného výcviku; rozpis jednotlivých skupin s rozmístěním do učeben a na pracoviště je opět vyvěšen před zahájením konzulací na nástěnce před kanceláří;