Vzkazy pro studenty


9.4. 2019 

Ubytování pro žáky, kteří mají praxi v pátek 12.4. 2019 bude ve čtvrtek 11.4. 2019 služba od 19.00 do 20.00 hodin.

3.4.2019

Pro všechny - dosud nemáte všichni uzavřenou klasifikaci, nutno do konce dubna; seznam viz 20.3.2019; ti kteří doplnili jsou vymazáni


20.3.2019

Neklasifikovaní v I. pololetí: do dnešního dne nemají uzavřenou klasifikaci níže uvedení žáci. Pokud jste již byli přezkoušeni a klasifikaci máte, oslovte příslušné vyučující, aby mi ji poslali. Děkuji

I.A:  p. Opltová - IKT, STV, VP; 

I.B: Bc. Doubek  - IKT; p. Kukhar - VP; Ing. Marethová - IKT

II.A: p. Baroch - IKT, p. Daněk - EKM, p. Danielová- EKM, p. Daňková - EKM

II.B: p. Krňávek - BR, BVM, CHM, IKT, OV, V, VČPr., 

III.A: Mgr. Gregorová - IKT, Ing. Halenková - IKT, p. Háp - IKT, NV, p. Kropáček - IKT

III.B: p. Říhová - IKT


 

6.3.2019

Pro II.B - 2. skupinu : ze závažných technických důvodů páteční OV (výroba úlů) začíná až v 8.30 hod.

Děkujeme za pochopení Novotná


5.3.2019

Pro II. ročníky  - sobotní nulté hodiny začínají v 6.45 !!!


5.3.2019

O tomto víkendu bude uzavřena kuchyňka na domově mládeže - III. ročníky budou vyrábět velikonoční perníčky,


26.2.2019

Pro I. ročníky - v průběhu OV budeme vyšetřovat vzorky na výskyt nosemózy - nezapomeňte si vzorky přivést!!!

Pro všechny: kdo ještě nemáte uzavřenou klasifikaci za I. pololetí - termín je do konce dubna 2019.

Novotná


30.1.2019

OV - I.C

výroba startérů- dílny, řízkování - v učebně, odběr měli - na včelnici, přizpůsobit oblečení a obuv daným podmínkám 

Pro I. A + I.B - v únoru nemáte ekonomiku - přesouvá se na duben 


29.1. 2019 - připomínka - zaplatit ubytování na 2. pololetí do 1.2. 2019 - kdo chce být ubytován

18.1.2019 

Pro I.B - ve složce DÚ na obrazovce počítače chybí:Bc. Doubek Michal, Kukhar Yaroslav, Pešek Bohumil


18.1.2019

Pro I.C

Domácí úkoly nedošly nebo byly bez přílohy nebo nečitelné : Michal Pešek, Ladislav Popolář,  - ozvěte se prosím. Děkuji Novotná


11.1. 2019

Pro všechny - OV - klas. = klasifikace, budete psát test (podobu znáte z minulých let), letošní látka + opakování z minulých ročníků. Nezapomeňte indexy na uzavření klasifikace!!!!

III. ročníky přineste si indexy již na včelařský pátek

III.A - máte hodinu na konzultace SOP, určitě na nich intenzivně pracujete, odevzdáváte v dubnu, kdo již má hotovou prezentaci, může přednést před všemi, můžeme si ukázat chyby. III.B má konzultaci v únoru.

Jednotlivě lze konzultovat i mimo tyto termíny podle individuální dohody.

Novotná


9.1. 2019 zájemci o ubytování ve čtvrtek  z druhých ročníků, kteří mají praxi v pátek  - nahlaste se na tel. čísle 603978380 - služba bude pouze pokud se někdo přihlásí

7. 1. 2019

Pro ubytované - vstup do budovy je umožněn přes elektronický čip. Seznamte se a důrazně dodržujte Pravidla pro používání elektronických čipů


3.1.2019

Pro všechny - nezapomeňte indexy na OV - budete je odevzdávat po ukončení testů, bez nich není možné uzavřít pololetí !!!!!


2.1.2019 

Pro II. C - úkol z VP uložíte do počítače ve třídě - složka II.C DÚ; písemnou práci z BR si napíšeme společně při testu z OV ( poslední hodina v sobotu)

Novotná


2.1.2019

Změna rozvrhu pro I.A - začátek v sobotu v 7.30

Změna rozvrhu pro I.B - konec v 16.40

Testy z OV budou v průběhu OV (množení rostlin)


22.12.2018

Pro I.A a I.B

OV v průběhu lednové konzultace

výroba startérů- dílny, řízkování - v učebně, odběr měli - na včelnici, přizpůsobit oblečení a obuv daným podmínkám - viz foto dole

                   

2017                                                                        2018

 


19.12.2018

Pro všechny - v lednu na závěr I. pololetí budou všichni absolvovat test z OV, vše, co jste dělali + otázky z pracovních textů k daným tématům, pozor na používání správné terminologie; II. a III. ročníky i opakování z minulých ročníků

Novotná


12.12.2018

Pro III.A - domácí úkol: stručně popiště, jak budete postupovat, když si budete vybírat dřeviny pro výsadbu na vaše stanoviště (které vlastnosti a proč budete sledovat). Cca A 4, poslat na e-mail v týdnu od 2. do 6.1.2019

Novotná


7.12.2018

O tomto víkendu bude uzavřena kuchyňka na domově mládeže (III. ročník zde bude vyrábět perníčky). Děkujeme za pochopení

Novotná


28.11.2018

Pro I. ročníky

proběhne degustace medu; možno přihlásit vzorky do soutěže; vzorky stačí ve skleničce velikosti cca "přesnídávková", odevzdávejte před výukovou nebo o přestávkách max. do 13.10; vzorky neoznačujte jménem ani etiketou - degustace je anonymní (jméno a třídu si poznamenám při předávání).

I.A a I.B budou mít degustaci 1.12, I. C 5.1. Protože budou hodnoceny všechny přihlášené vzorky, prosím i studenty z I.C přinést vzorky již tento víkend.

Děkuji

Novotná


28.11.2018

Pro I.B a I.C  - odborný výcvik zahrnuje výrobu rámků (práce v dílnách), zásahy proto varroáze (v učebně) a získávání vosku (ve voskárně - špinavý provoz)

Pro II. C - 2. skupinu - výroba úlu zahrnuje výrobu nástavku, dna a víka, odvážíte si domů; výroba mezistěn v dílnách

Pro celou II.C - výroba ozdob ze včelího vosku, množení dřevin (/základy roubování), výroba mezistěn II. část

Novotná


28.11.2018

Pro I. ročníky a II. C

mikulášský večírek


19.11.2018

Návod na sázení vrb

1. roubované jívy sázet tak, aby bylo v zemi minimálně místo roubování = zarostlý řez na kůře a optimálně i horní řezná ploška roubu (pokud roub roste šikmo, stačí vyvázat ke kůlu)

2. řízkované vrby sázet tak, aby byl v zemi horní konec řízku + min. 3 cm prutu.


8.11. 2018

Ubytování pro praxi II. ročníku bude zajištěno (po přihlášení) - ve čtvrtek 8.11. 2018 od 19.00 do 20.00 hodin

5.11.2018

pro II.A,B a III. roč.

v sobotu od 10,00 do 14.00 bude p. Novotná prodávat formy na svíčky v místnosti pod přednáškovým sálem.


1.11.2018 Objednané vrby přiveze pěstitelka příští víkend 10.11.; pro I.ročníky a II. C není problém, odeberete v prosinci, rostliny jsou v květináčích a sázet se mohou kdykoliv, pokud není zamrzlá půda

Novotná


1.11.2018

pro III. ročníky - podívat se na termíny ZZ - seznamy SOP

Novotná


30.10.2018

Pro I.A - odborný výcvik zahrnuje výrobu rámků (práce v dílnách), zásahy proto varroáze (v učebně) a získávání vosku (ve voskárně - špinavý provoz)

Pro I. C - odborný výcvik zahrnuje - základy mikroskopování (v laboratoři) a práce v dílnách (základní práce s nářadím, údržba a dezinfekce úlů)

Pro II. C - 1. skupinu - výroba úlu zahrnuje výrobu nástavku, dna a víka, odvážíte si domů; výroba mezistěn v dílnách

Novotná


9.10.2018

Připomínáme, že stravu si můžete rezervovat nejpozději do pátku před víkendovou konzultací do 10:00 hodin, a to rezervačním systémem. Pak není rezervace možná, stejně jako případné stornování.

Termíny jsou uvedeny v rezervačním systému do května 2019. Někteří si již rezervovali stravu na celé období - pamatujte na včasné stornování při Vaší případné absenci.

Před rezervovaným termínem Vám automaticky přijde na Váš e-mail Připomenutí rezervace.

V případě problémů řeště s p. Přepechalem (prepechal.j@souvnasavrky.cz).


3.10. 2018

Pro všechny studenty: od pěstitelky vrb je opět nabídka - zasílejte svoje požadavky e-mailem na moji adresu, do 15.10.2018, pokud bude dostatek zájmu, budou vrby opět k dispozici ve škole, cena 26,-Kč/ks.

Novotná


Pro III. ročníky

V kolonce Termíny závěrečných zkoušek máte rozdělení do skupin na praktickou část závěrečné zkoušky. Jedná se o všední dny, blokujte si volno v práci. Kdo se nezapsal, byl přidělen na volná místa. 

Novotná


18.9.2018

Pro II.A a II.B

Pod termíny OV máte zveřejněny seznamy, jak jste se přihlásili do skupin. Kdo se nezapsal, byl přidělen na volná místa. Skupiny platí pro průběh celého školního roku a blokové cvičení.

Novotná


10.9.2018

Pro I. ročníky a II.C

Pod termíny OV máte zveřejněny seznamy, jak jste se přihlásili do skupin. Kdo se nezapsal, byl přidělen na volná místa. Skupiny platí pro průběh celého školního roku a blokové cvičení.

Novotná