Termíny závěrečných zkoušek

Náhradní a opravné termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2017/2018:

Zářijové termíny:

Písemná závěrečná zkouška: 4. 9. 2018 od  8.00 hod.

Praktická závěrečná zkouška: 10. 9. 2018 od 7.00 hod.

Ústní závěrečná zkouška: 17. 9. 2018 od 8.00 hod.

Červnové termíny: stejné jako řádné termíny - viz níže

Na náhradní a opravné termíny zkoušky je nutno se písemně přihlásit. Oznámení musí být doručeno řediteli školy  nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky (§ 5, odst.2 vyhlášky 47/2005 Sb.)

 

Řádné termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2018/2019:

  III.A III.B
písemná závěrečná zkouška

1. 6. 2019

1. 6. 2019
praktická závěrečná zkouška

III.A/1

III.A/2 III.B/1 III.B/2
10. 6. 2019

11. 6. 2019

12. 6. 2019 13.6.2019
ústní závěrečná zkouška

20. 6. 2019

21. 6. 2019
slavnostní vyřazení

23.6.2019

23.6.2019

pozn. : seznamy žáků na jednotlivé termíny - po proklinutí

Samostatná odborná práce:

III.A

III.B

témata

Opravné a náhradní termíny 2018/2019:

Budou stanoveny rozhodnutím ředitele a rozhodnutím předsedy zkušební komise:

Vzhledem k biologickému oboru budou termíny stanoveny na září 1019 a červen 2020.