Termíny závěrečných zkoušek

Náhradní a opravné termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2017/2018:

Písemná závěrečná zkouška: 4. 9. 2018 od  8.00 hod.

Praktická závěrečná zkouška: 10. 9. 2018 od 7.00 hod.

Ústní závěrečná zkouška: 17. 9. 2018 od 8.00 hod.

 

Řádné termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2018/2019:

  III.A III.B
písemná závěrečná zkouška

1. 6. 2019

1. 6. 2019
praktická závěrečná zkouška

III.A/1

III.A/2 III.B/1 III.B/2
10. 6. 2019

11. 6. 2019

12. 6. 2019 13.6.2019
ústní závěrečná zkouška

20. 6. 2019

21. 6. 2019
slavnostní vyřazení

23.6.2019

23.6.2019

pozn. : seznamy žáků na jednotlivé termíny - po proklinutí

Samostatná odborná práce:

III.A

III.B

témata

Pozn. Kdo ještě nezačal pracovat na SOP, ve III.A se uvolnilo téma 21, ve III.B se uvolnilo téma 23 - kdo byste měl zájem, dejte okamžitě vědět.

Novotná