Postup prací

 

                         7.3.2018   skrývka zeminy                                          10.3.2018  hloubení základů

 

 

           14.3.2018 stavba základů                                     16.3.2018 i přes nepříznivé počasí stavba

                                                                                                           rychle pokračuje

                    

   

29.3.2018 začátek základové desky                                     1.4.2018 začínají vyrůstat obvodové zdi

 

          

            4.4. stavba rychle pokračuje                                          15.4. přízemí dokončeno - čekáme na panely

     

19.4.2018 pokládání panelů                                                    5.5.2018 začíná stavba patra

   

20.5.2018 konstrukce střechy                                                          29.6.2018 omítka

   

30.7.2018 krytina střechy                                                   9.8.2018 již se podobá obrázku na baneru

 

     

16.10 přibývají obklady                                                          15.11. roste výtah

 

    

13.12.2018 zimní pohled                                                        19.12.2018 hotová spojovací chodba

 

 

19.12.2018 Hotová učebna v 1- patře