Postup prací

 

                         7.3.2018   skrývka zeminy                                          10.3.2018  hloubení základů

 

 

           14.3.2018 stavba základů                                     16.3.2018 i přes nepříznivé počasí stavba

                                                                                                           rychle pokračuje

                    

   

29.3.2018 začátek základové desky                                     1.4.2018 začínají vyrůstat obvodové zdi

 

          

            4.4. stavba rychle pokračuje                                          15.4. přízemí dokončeno - čekáme na panely

     

19.4.2018 pokládání panelů                                                    5.5.2018 začíná stavba patra

   

20.5.2018 konstrukce střechy                                                          29.6.2018 omítka

   

30.7.2018 krytina střechy                                                   9.8.2018 již se podobá obrázku na baneru

 

     

16.10 přibývají obklady                                                          roste výtah