Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Vyhlašujeme I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro učební obor 41-51-H/02 VČELAŘ

(přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

Bližší informace naleznete zde - vyplněnou přihlášku (obě strany obsažené v souboru) zasílejte nejpozději do 1. 3. 2019.