Přednášková činnost

Při organizaci vzdělávací činnosti  je nutno postupovat dle Směrnice SOUV-VVC, o.p.s. pro organizační zabezpečení vzdělávací činnosti ze dne 9.7. 2019 platné od 1.8. 2019. 

1. Organizátor vzdělávací akce registruje vzdělávací akci pomocí elektronického rezervačního systému. 

SOUV-VVC, o.p.s. zašle přednášejícímu e-mailem dohodu o provedení vzdělávací akce označené číslem, které je uvedeno  i na prezenční listině.

Přednášející zašle potvrzenou dohodu o vzdělávací akci spolu s prezenční listinou (vše v originále) do 15 dnů po uskutečnění vzdělávací akce na adresu SOUV-VVC, o.p.s. Pokud vrácené prezenční listiny nebudou odpovídat předepsanému a zaslanému originálu nebude odměna za přednášku proplacena.

Upozornění: prezenční listina musí obsahovat vyplněnou osnovu, podpisy účastníků na začátku i na konci akce, vyplněné registrační číslo chovatele včel a podpis přednášejícího.