Kurz "VČELAŘENÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZMĚNA KLIMATU"

 

SOUV – VVC, o.p.s. pořádá nástavbový kurz VČELAŘENÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZMĚNA KLIMATU.

Cílem kurzu je prohloubení znalostí absolventů SOUV-VVC, o.p.s. v oblasti šetrného hospodaření v krajině, principů vytváření kvalitního životního prostředí a zvýšení znalostí o adaptaci na změnu klimatu. Na teoretické přednášky budou navazovat exkurze a praktický výcvik.

Znalosti účastníků kurzu budou rozšířeny v těchto oblastech: ekologie (vztah člověka a prostředí, ekologie včely medonosné a ostatních opylovatelů, ochrana přírody), včela a krajina (typy krajiny, krajina pro včelu, zemědělství v krajině, voda v krajině), zahradnictví (včela a ovocnářství, sadovnictví  a květinářství), lesnictví (včela a les, typologie lesa,  ekologie lesa, adaptace na změnu klimatu), ekonomika versus ekologie (finanční nástroje obnovy funkční a pestré krajiny a projektů boje proti suchu).

Během exkurzí budou navštíveny přírodní a permakulturní zahrady, ekologicky hospodařící farmy, školky pro pěstování lesnických dřevin, ovocné sady s nektarodárnými biopásy a projekty obnovy a revitalizace mokřadů.

Kurz je určen pro 30 účastníků, absolventů SOUV-VVC, o.p.s.

Termín kurzu: listopad 2019 – prosinec 2020

Rozsah kurzu: 150 hodin v 11 konzultacích v následujících termínech

2019

2020

23. - 24. 11.

25. - 26. 1.

14. - 15. 12.

22. - 23. 2.

 

21. - 22. 3.

 

8. – 9. 5.

 

10. 5.

 

1. - 2. 7.

 

3. 7.

 

19. - 20. 9.

 

31. 10. – 1. 11.

 

Kurz bude ukončen 19. – 20. 12. 2020 obhajobou ročníkové práce na vybrané téma z jednotlivých modulů. Absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu (podmínkou je účast na min. 80 % konzultačních hodin).

Cena kurzu: 7 800,-- Kč. Cena zahrnuje ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) po dobu konání kurzu a příspěvek na výukové materiály a exkurze). Částka bude splatná ve dvou splátkách (1. splátka ve výši 5000,-- Kč bude splatná do 1. listopadu 2019, 2. splátka ve výši 2800,-- Kč bude splatná k 1. květnu 2020).  

Zájemci o kurz se registrují zde. 

Po naplnění kapacity kurzu budou zaregistrovaní zájemci vyzváni, aby do 30. září 2019 zaslali k rukám ředitele SOUV-VVC, o.p.s. vyplněnou závaznou přihlášku, jejíž součástí bude motivační dopis a kopie výučního listu ze SOUV-VVC, o.p.s. v Nasavrkách.