Informace o přijímacím řízení

Pro uchazeče o studium ve školním roce 2019/2020:

- písemně obdržíte registrační číslo

- po ukončení přijímacího řízení budou přijatí zveřejněni (pod registračním číslem) na webových stránkách; nepřijatí obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemnou formou